Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska" wraz z z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska” przygotowywanych w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Biała Rawska” realizowanego w ramach działania 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Biała Rawska, 6 października 2015 r. OŚ.III.6220.5.6.2015 Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Kreatorem miejsc pracy” według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej…

http://erawa.pl/rawsko-bialska-spoldzielnia-socjalna-kreatorem-miejsc-pracy-wedlug-ministerstwa-pracy-i-polityki-spolecznej/

Zaproszenie na spektakl

Fundacja Generator Kultury w Białej Rawskiej zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy w dniu 28 czerwca 2015 (najbliższa niedziela) na godz. 16.00 do Kino-Teatru "Przedwiośnie" w Białej Rawskiej na PRZEDPREMIEROWY POKAZ sztuki teatralnej pt. "KIEDY ŚMIERĆ ZASTUKA" . Reżyserem komedii opartej na motywach sztuki Woody'ego Allena jest Łukasz...

KOLONIE LETNIE W GÓRACH

Wydział Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej informuje, że posiada wolne miejsca na wypoczynek wakacyjny dla uczniów z placówek oświatowych naszej Gminy. Termin kolonii: 10 lipca 2015 – 23 lipca 2015 Miejsce: Ośrodek BANDEROZA , 48 -340 Głuchołazy ul. Powstańców Śląskich...

Zatrzymaj banner przewijany