Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wystapienie o zapytanie co do konieczności sporządzenia rapotu - oczyszczalia ścieków Galinki

Biała Rawska, dnia 29.10.2008r. OŚ.III.7625/10/2008/02 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wnioskiem Urzędu Miasta Biała Rawska w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania budowy oczyszczalni ścieków osiedla Galinki.

Biała Rawska, dnia 27.10.2008r. OŚ.III.7625/10/2008/01 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn....

Dzień Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 24 października 2008 (piątek)

Dzień Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 24 października 2008 (piątek) Masz w domu stare graty? Punkty zbiórki czekają na Ciebie! Szkoła Podstawowa w Pachach w godz. 730-1900 Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu w Rokszycach w godz. 700- 1500 (punkt na wysypisku śmieci - działa również po akcji) Co...

Wystąpienie z zapytaniem co do konieczności sporządzenia raportu na oddziaływanie środowiska przedsięwzięcia budowa wodociągu i kanalizacji wzdłuż ul. Plantowej w Białej Rawskeij

Biała Rawska, dnia 07.10.2008r. OŚ.III.7625/09/2008/02 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wnioskiem Urzędu Miasta Biała Rawska w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę wodociągu i kanalizacji wzdłuż ulicy Plantowej w Białej Rawskiej

Biała Rawska, dnia 07.10.2008r. OŚ.III.7625/09/2008/01 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn....

zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa nowej ulicy Narutowicza-Gęsia

Biała Rawska, dnia 22.09.2008r. OŚ.III.7625/07/2008/01 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska(tekst jednolity Dz. U .z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego...

ZWROT AKCYZY

Przypominamy, iż do dnia 30 września 2008 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT z datą 1 marca – 31 sierpnia 2008 r. Limit zwrotu podatku w 2008 r. wynosi 73,10 zł za jeden ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie 3-30 listopada 2008 r. na rachunek bankowy.

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ BIAŁA RAWSKA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ BIAŁA RAWSKA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Podstawa prawna: art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) 1. Uprawnieni: 1) Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: ® pracodawca lub...

Zebranie w sprawie zmiany granic obrębu Żurawia - nowy termin

Biała Rawska, dnia 17.09.2008 OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Biała Rawska uprzejmie informuje, że konsultacje mieszkańców wsi Żurawia w dniu 18.09.2008 r. w sprawie zmiany granic obrębu geodezyjnego wsi Żurawia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Urzędu. Nowy termin zebrania ustalono na dzień 25.09.2008 r. o godzinie...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów miejscowych i projektu planu miejscowego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów miejscowych i projektu planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Nr XII/80/07 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 19 lipca 2007...

Zatrzymaj banner przewijany