Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment położony w obrębie części wsi Marianów

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Biała Rawska Uchwały Nr XXII/191/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska,...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej.

Biała Rawska, dnia 25.06.2008r. OŚ.III.7625/03/2008/01 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm. Dz. U. Nr 113, poz. 954 i Dz. U. Nr 130, poz. 1087)oraz art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks...

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA W sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA W sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) Burmistrz Biała Rawska ogłasza,...

Zatrzymaj banner przewijany