Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA W sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA W sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) Burmistrz Biała Rawska ogłasza,...

Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów

Zarządzenie Nr 57/2007 Burmistrza Biała Rawska z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju. Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz....

Zatrzymaj banner przewijany