Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wystąpienie z zapytaniem co do konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi powiatowej 4104 E Biała Rawska-Babsk

Biała Rawska, dnia 25.11.2008r. OŚ.III.7625/12/2008/02 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wnioskiem Zarządu Powiatu w Rawie Mazowieckiej w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej 4104 E Biała Rawska-Babsk.

Biała Rawska, dnia 25.11.2008r. OŚ.III.7625/12/2008/01 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Biała Rawska podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy L.p. Numer ewidencyjny nieruchomości, oznaczenie w księdze wieczystej KW, Pow. użytkowa w m2. Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Forma rozdysponowania Wysokość...

Wystąpienie z zapytaniem co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - przebudowa drogi gminnej Wola Chojnata - Orla Góra.

Biała Rawska, dnia 04.11.2008r. OŚ.III.7625/11/2008/03 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wnioskiem Urzędu Miasta Biała Rawska w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczeciu postepowania-przebudowa drogi gminnej Wola Chojnata-Orla Góra

Biała Rawska, dnia 03.11.2008r. OŚ.III.7625/11/2008/01 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska(tekst jednolity Dz. U .z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej

Biała Rawska, dnia 17.10.2008r. OŚ. III.7625/01/2008/07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art. 46 ust.1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego...

Wystapienie o zapytanie co do konieczności sporządzenia rapotu - oczyszczalia ścieków Galinki

Biała Rawska, dnia 29.10.2008r. OŚ.III.7625/10/2008/02 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wnioskiem Urzędu Miasta Biała Rawska w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania budowy oczyszczalni ścieków osiedla Galinki.

Biała Rawska, dnia 27.10.2008r. OŚ.III.7625/10/2008/01 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn....

Dzień Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 24 października 2008 (piątek)

Dzień Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 24 października 2008 (piątek) Masz w domu stare graty? Punkty zbiórki czekają na Ciebie! Szkoła Podstawowa w Pachach w godz. 730-1900 Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu w Rokszycach w godz. 700- 1500 (punkt na wysypisku śmieci - działa również po akcji) Co...

Wystąpienie z zapytaniem co do konieczności sporządzenia raportu na oddziaływanie środowiska przedsięwzięcia budowa wodociągu i kanalizacji wzdłuż ul. Plantowej w Białej Rawskeij

Biała Rawska, dnia 07.10.2008r. OŚ.III.7625/09/2008/02 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wnioskiem Urzędu Miasta Biała Rawska w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

Zatrzymaj banner przewijany