Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ BIAŁA RAWSKA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ BIAŁA RAWSKA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Podstawa prawna: art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) 1. Uprawnieni: 1) Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: ® pracodawca lub...

Zebranie w sprawie zmiany granic obrębu Żurawia - nowy termin

Biała Rawska, dnia 17.09.2008 OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Biała Rawska uprzejmie informuje, że konsultacje mieszkańców wsi Żurawia w dniu 18.09.2008 r. w sprawie zmiany granic obrębu geodezyjnego wsi Żurawia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Urzędu. Nowy termin zebrania ustalono na dzień 25.09.2008 r. o godzinie...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów miejscowych i projektu planu miejscowego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów miejscowych i projektu planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Nr XII/80/07 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 19 lipca 2007...

Pismo

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego.

Wysypisko Odpadów Komunalnych w Rokszycach Czynne: od Poniedziałku do Piątku w godz. 7.30 - 19.00

Ogłoszenie o zebraniu w sprawie zmianiy granic geodezyjnych miejscowości Rokszyce

Biała Rawska, dnia 02.09.2008 OGŁOSZENIE Na podstawie Uchwały Nr XLIII/328/05 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 30 listopada 2005 r. Burmistrz Miasta Biała Rawska uprzejmie informuje, iż dnia 11.09.2008 r. o godzinie 19.00 odbędą się konsultacje mieszkańców wsi Rokszyce w sprawie zmiany granic obrębu geodezyjnego wsi...

Dofinansowanie zakupu podręczników

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2008 Burmistrza Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2008 roku Dofinansowanie zakupu podręczników Działając na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na...

Uzgodnienia dotyczące uwarunkowań środowiskowych drogi w Grzymkowicach

Biała Rawska, dnia 12.08.2008r. OŚ.III.7625/03/2008/06 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wystąpieniem Zarządu Powiatu w Rawie Mazowieckiej Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych...

Główny Urząd Statystyczny informuje.

Szanowni Państwo! Główny Urząd Statystyczny uruchomił Portal Sprawozdawczy dostępny na stronie internetowej www.stat.gov.pl Szczegóły w załączniku.

KLĘSKA SUSZY 2008 r.

Burmistrz Miasta Biała Rawska uprzejmie informuje, że obecnie trwa szacowanie przez gminną komisję strat powstałych w płodach rolnych spowodowanych klęską suszy 2008r. Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich uprawach rolnych (tj. uprawy zbożowe, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, łąki i pastwiska) i chcą skorzystać z pomocy...

Zawiadomienie -Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania opinii środowiskowej w sprawie termomodernizacji przedszkola w Białej Rawskiej

Gmina Biała Rawska informuje, że zamierza przystąpić do termomodernizacji budynku przedszkola w Białej Rawskiej w okresie od sierpnia 2008 r.- pierwszy etap, do września 2009 r. drugi etap. W ramach inwestycji przewidziano następujące działania: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okratowaniem, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian...

Zatrzymaj banner przewijany