Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komisja Rewizyjna - dnia 07.12.2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Kontrola...

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego: 1. Lokal użytkowy położony w Białej Rawskiej przy Placu Wolności 34 Powierzchnia użytkowa lokalu - 53 m2 Uzbrojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna Cena wywoławcza czynszu - 15,00 zł/m2 + obowiązujący...

Komisja Rewizyjna - dnia 30.11.2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Kontrola...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 24.11.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 24 listopada 2017 roku o godzinie 1200 w sali OSP w Białej Rawskiej ul. Plac Wolności 44. Proponowany porządek obrad: Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej. Seans dramatu...

Komisja Budżetu - dnia 23 listopada 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2017 r. roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii...

Komisja Edukacji - dnia 22 listopada 2017 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie...

Zatrzymaj banner przewijany