Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 21.06.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935/ zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 21 czerwca 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

Komisja Edukacji - dnia 20 czerwca 2017 r., godz 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie...

Komisja Rolnictwa - dnia 19 czerwca 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie...

Komisja Budżetu - dnia 16 czerwca 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii...

Komisja Rewizyjna - dnia 06.06.2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Kontrola...

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi oraz ujemnymi skutkami przezimowania

Burmistrz Białej Rawskiej zawiadamia, iż rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 czerwca 2017r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię...

Zarządzenie Nr 28 /2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pachach, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach, Szkoły Podstawowej im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Chodnowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymiw Lesiewie

Zarządzenie Nr 28 /2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: - Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi, - Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pachach, - Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego...

Zatrzymaj banner przewijany