Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi oraz ujemnymi skutkami przezimowania

Burmistrz Białej Rawskiej zawiadamia, iż rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 czerwca 2017r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię...

Zarządzenie Nr 28 /2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pachach, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach, Szkoły Podstawowej im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Chodnowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymiw Lesiewie

Zarządzenie Nr 28 /2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: - Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi, - Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pachach, - Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego...

Komisja Rewizyjna - dnia 23.05.2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 23 maja 2017 roku ogodzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Podsumowanie...

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!! Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 maja 2017 r. Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska lub na rachunek bankowy, na podstawie...

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie Oświatowo - Edukacyjno Wychowawcze SOWA z siedzibą w Starej Rossosze 1, 96-200 Rawa Mazowiecka został...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 12.05.2017 r., godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/ zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 12 maja 2017 roku o godzinie 900 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: Otwarcie...

Komisja Budżetu - dnia 11 maja 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 11 maja 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu...

Komisja Rolnictwa - dnia 9 maja 2017 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 9 maja 2017 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie...

Komisja Edukacji - dnia 8 maja 2017 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 8 maja 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii...

Zatrzymaj banner przewijany