Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r.poz.1875 ze zm.), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia...

Zarządzenie nr 18 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia formy selekcji końcowej kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania zadań z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Zarządzenie nr 18 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia formy selekcji końcowej kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania zadań z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy w...

Zarządzenie nr 17 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania zadań z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Zarządzenie nr 17 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania zadań z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie...

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 6 marca 2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 6 marca 2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska na rok szkolny 2018/2019 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca...

Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r.poz.1875 ze zm.), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27...

Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r.poz.446 ze zm.), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U...

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października...

Zarządzenie Nr 12 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej.

Zarządzenie Nr 12 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z...

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 16 lutego 2018 w sprawie: powołania komisji dla wstępnej oceny wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 16 lutego 2018 w sprawie: powołania komisji dla wstępnej oceny wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi...

Zarządzenie nr 10 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie: ustalenia formy selekcji końcowej kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Zarządzenie nr 10 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie: ustalenia formy selekcji końcowej kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Zatrzymaj banner przewijany