Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 18 czerwca 2018roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lesiewie.

Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 18 czerwca 2018roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lesiewie Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz.U z 2013r poz.330) zarządzam § 1 1.Przeprowadzenie inwentaryzacji...

Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Białej Rawskiej w związku z włączeniem do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej.

Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 18 czerwca 2018roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Białej Rawskiej w związku z włączeniem do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości...

Zarządzenie Nr 40 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z zakończeniem działalności Gimnazjum im A. Mickiewicza w Białej Rawskiej poprzez włączenie do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej.

Zarządzenie Nr 40 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z zakończeniem działalności Gimnazjum im A. Mickiewicza w Białej Rawskiej poprzez włączenie do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej . Na podstawie art.31 i art.33 ust.5...

Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Biała Rawska na lata 2010 – 2032” przyjętego uchwałą Nr VIII/57/11 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 23 maja 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Biała Rawska na lata 2010 – 2032” przyjętego uchwałą Nr VIII/57/11 Rady...

Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie.

Zarządzenie Nr 38 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie. Na podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U....

Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie

Zarządzenie Nr 37 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie Na podstawie § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu...

Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności, lub zmiany okresu tajności.

Zarządzenie Nr 36 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 czerwca2018 roku w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności, lub zmiany okresu tajności Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018...

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r.poz.994 ), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzania nr 101/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Biała Rawska.

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzania nr 101/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Biała Rawska. Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 42 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Lesiewie.

Zarządzenie Nr 33 /2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Lesiewie. Na podstawie art.63 ust.14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U....

Zatrzymaj banner przewijany