Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 02/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Budowa traktu spacerowego w Białej Rawskiej etap II i I.2”

Zarządzenie Nr 02/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Budowa traktu spacerowego w Białej Rawskiej etap II i I.2” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poź. zm.), zarządzam...

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r.poz.1875 ze zm.), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Zarządzenie Nr 135 /2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie Nr 135 /2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm..), § 88 ust. 1 Statutu...

Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska .

Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska . Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Białej...

Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r.poz.1875 ze zm.), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r.poz.1875 ze zm.), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U...

Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych Na podstawie art.30 ust.2 pkt2ustawy z...

Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r.poz.446 ze zm.), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27...

Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Doraźne zabezpieczenie wiaduktu drogowego w miejscowości Narty”

Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Doraźne zabezpieczenie wiaduktu drogowego w miejscowości Narty” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), zarządzam co następuje: ...

Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Remont drogi gminnej 113255E – ulica Polna w Białej Rawskiej”

Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Remont drogi gminnej 113255E – ulica Polna w Białej Rawskiej” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), zarządzam co następuje: ...

Zatrzymaj banner przewijany