Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st....

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn: „Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie”.

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn: „Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej Na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz....

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wysokości stawki czynszu z tytułu najmu zabudowanej nieruchomości będącej własności gminy Biała Rawska

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wysokości stawki czynszu z tytułu najmu zabudowanej nieruchomości będącej własności gminy Biała Rawska Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) oraz...

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r.poz.994 ), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice-Dańków”

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice-Dańków” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z poź. zm.), zarządzam co...

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r.poz.994 ), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r.poz.994), art.249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2017...

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok 2017 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej o numerze NIP 835-14-67-644,Regon 750671452

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok 2017 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej o numerze NIP 835-14-67-644,Regon 750671452 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 poz....

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok 2017 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej o numerze NIP 835-14-36-448,Regon 750671535

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok 2017 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej o numerze NIP 835-14-36-448,Regon 750671535 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 poz....

Zatrzymaj banner przewijany