Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLV/399/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biała Rawska w 2018 r.

Uchwała Nr XLV/399/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biała Rawska w 2018 r. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, poz. 2180, z 2018 r. poz. 650, poz....

Uchwała Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Rawska na lata 2018 – 2022

U C H W A Ł A Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Rawska na lata 2018 – 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr XLIII/395/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

UCHWAŁA NR XLIII/395/18 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a , art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała NR XLIII/394/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Rawska na rok 2018.

UCHWAŁA NR XLIII/394/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Rawska na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.,...

Uchwała Nr XLIII/393/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XLIII/393/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 12 § 2-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy...

Uchwała Nr XLIII/392/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.

UCHWAŁA NR XLIII/392/18 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 ) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Uchwała Nr XLII/389/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska.

Uchwała Nr XLII/389/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8...

Ucwała Nr XLII/388/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: nawiązania współpracy Gminy Biała Rawska z miastem Valpovo w Chorwacji.

UCHWAŁA NR XLII/388/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: nawiązania współpracy Gminy Biała Rawska z miastem Valpovo w Chorwacji. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska...

Uchwała Nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu .

Uchwała Nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –...

Zatrzymaj banner przewijany