Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLII/389/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska.

Uchwała Nr XLII/389/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8...

Ucwała Nr XLII/388/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: nawiązania współpracy Gminy Biała Rawska z miastem Valpovo w Chorwacji.

UCHWAŁA NR XLII/388/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: nawiązania współpracy Gminy Biała Rawska z miastem Valpovo w Chorwacji. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska...

Uchwała Nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu .

Uchwała Nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –...

Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art.13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XLII/384/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/384/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 25...

Uchwał Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Ossa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 291/4 o pow. 0,05 ha.

U C H W A Ł A Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Ossa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 291/4 o pow. 0,05 ha. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit „...

Uchwałą Nr XLI/382/18 Rady Miejskiej w Białej Raawskiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

UCHWAŁA Nr XLI/382/18 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017...

Uchwała Nr XLI/381/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XLI/381/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2018 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) w związku z §...

Uchwała Nr XLI/380/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XLI/380/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na 2018 rok. Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) w związku z § 52 ust.5...

Zatrzymaj banner przewijany