Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XL/371/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Rawskiej.

Uchwała Nr XL/371/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Rawskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

Uchwała Nr XL/370/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

UCHWAŁA NR XL/370/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) i art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu...

Uchwała Nr XL/369/17 Rady Miejskiej w Biiałej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Julianów Lesiewski.

Uchwała Nr XL/369/17 Rady miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Julianów Lesiewski. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U....

Uchwała Nr XL/368/17 Rady Miejskij w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Marchaty.

Uchwała Nr XL/368/17 Rady miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Marchaty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz....

Uchwała Nr XL/365/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi na rok 2018.

UCHWAŁA Nr XL/365/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi na rok 2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 roku poz.1875...

Uchwała Nr XL/364/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Uchwała Nr XL/364/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt.10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XL/363/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/300/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań.

Uchwała Nr XL/363/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/300/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań. Na podstawie...

Uchwała Nr XL/362/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Uchwała Nr XL/362/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie...

Uchwała Nr XL/361/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/315/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Uchwała Nr XL/361/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/315/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego...

Uchwała Nr XL/360/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/349/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Uchwała Nr XL/360/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/349/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego...

Zatrzymaj banner przewijany