Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLVII/415/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 za 2017 rok

UCHWAŁA Nr XLVII/415/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 za 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała Nr XLVII/414/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za rok 2017

UCHWAŁA Nr XLVII/414/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2018...

Uchwała Nr XLVII/413/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zniesienia pomnika przyrody

UCHWAŁA Nr XLVII/413/18 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zniesienia pomnika przyrody Na podstawie art. art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875, 2232 i z 2018r. poz. 130) w związku z art. 44...

Uchwała Nr XLVII/412/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biała Rawska w 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/412/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biała Rawska w 2018 r. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, poz. 2180, z 2018 r....

Uchwała Nr XLVII/411/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Rawskiej.

UCHWAŁA Nr XLVII/411/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Rawskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 1-4, art. 38 ust. 1 ustawy...

Uchwała Nr XLVII/410/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej.

Uchwała Nr XLVII/410/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art.18a ust.3 i art.28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art.271 ust. 1 ustawy...

Uchwała Nr XLVII/409/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017.

UCHWAŁA Nr XLVII/409/18 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000)...

Uchwała Nr XLVI/408/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XI/110/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Uchwała Nr XLVI/408/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XI/110/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania...

Uchwała Nr XLVI/407/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Rawska na lata 2018 – 2022

Uchwała Nr XLVI/407/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Rawska na lata 2018 – 2022 Na podstawie art. 18...

Uchwała Nr XLVI/406/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/406/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt...

Zatrzymaj banner przewijany