Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią

17/08/2018 S157 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta VI. Polska-Biała Rawska: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 2018/S 157-359725 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Biała Rawska PL ul. Jana Pawła II...

Renowacja boiska Orlik przy Gimnazjum w Białej Rawskiej

UWAGA! ZOSTAŁA ZAŁĄCZONA ZAKTUALIZOWANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZOSTAŁA ZMIENIONA TREŚĆ SIWZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 28.08.2018 R. GODZ. 09:00 Ogłoszenie nr 500197256-N-2018 z dnia 17-08-2018 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III

Ogłoszenie nr 598886-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu

Ogłoszenie nr 596042-N-2018 z dnia 2018-07-30 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku

Niniejszym informujemy, iż w wyniku postępowania: Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku dotyczące dostawy i montażu sprzętów i pomocy dydaktycznych do Sali sensorycznej. Zamawiający jest wnioskodawcą Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III

UWAGA ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ, TJ. FORMULARZ OFERTOWY OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYM FORMULARZU OFERTOWYM Ogłoszenie nr 594710-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Gmina Biała Rawska: Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska” w ramach projektu „Biała Rawska – Centrum Aktywnej Turystyki Rodzinne w Dolinie Rawki

Ogłoszenie nr 591414-N-2018 z dnia 2018-07-19 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska” w ramach projektu „Biała Rawska – Centrum Aktywnej Turystyki Rodzinne...

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku dotyczące dostawy i montażu sprzętów i pomocy dydaktycznych do Sali sensorycznej. Zamawiający jest wnioskodawcą Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Montaż pieców wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Babsku

Ogłoszenie nr 588042-N-2018 z dnia 2018-07-12 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Montaż pieców wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Babsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu

Ogłoszenie nr 585860-N-2018 z dnia 2018-07-09 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie...

Zatrzymaj banner przewijany