Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 10.03.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę 5000 ton...

Unieważnienie postępowania.

Biała Rawska 26.02.2009 Nasz Znak RG II 341/02/2009 Zawiadamiam, że w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych na „Zakup średniego samochodu pożarniczego” odbytym w dniu 20.02.2009 r. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo...

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych kod CPV 45233142-6 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Żurawia dnia 24.02.2009r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz 2007r. Nr 233, poz.1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup benzyny „Eurosuper 95”...

Dostawa kruszywa frakcji 0-31,5 mm

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa frakcji 0-31,5 mm Kod CPV 14212200-2 i 60122000-9 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła...

Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego KOD CPV 34 14 42 10-3 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul....

Zakup benzyny „ Eurosuper 95” oraz oleju napędowego „Eurodies”

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Żurawia 1 96-230 Biała Rawska Dyrektor ZGKiM ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup benzyny „ Eurosuper 95” oraz oleju napędowego „Eurodies” KOD CPV 24611100-1 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Zakładzie...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 19.01.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Konserwację oświetlania...

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska. KOD CPV 50232100-1 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 04.12.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę windy...

Zatrzymaj banner przewijany