Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Adaptację pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia dla potrzeb Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony Adaptację pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia dla potrzeb Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej Ogłoszenie ukazało się na portalu zamówień publiczny w dniu 24.09.2008 KOD CPV 45 45 3000-7 Zainteresowani...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 24.09.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie nowych...

Remont budynku Urzędu Miasta w Białej Rawskiej

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Remont budynku Urzędu Miasta w Białej Rawskiej Ogłoszenie ukazało się na portalu zamówień publiczny w dniu 24.09.2008 KOD CPV 45 45 3000-7 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Biała Rawska 18.09.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:„Zakup dwóch lekkich...

Ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty.

Biała Rawska 12.09.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) Burmistrz Biała Rawska zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę...

Dostawę węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie .

ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie KOD CPV 10121000-7 Zainteresowani mogą odebrać...

Zakup dwóch lekkich używanych samochodów pożarniczych powyżej 3,5 tony

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup dwóch lekkich używanych samochodów pożarniczych powyżej 3,5 tony. KOD CPV 34 14 42 10-3 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia...

Wykonanie nowych linii oświetlenia ulicznego.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nowych linii oświetlenia ulicznego KOD CPV 45 31 61 10-9. Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II...

Dostawa oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi

ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi KOD CPV 23122100-9 ...

Dostawa węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie .

ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie KOD CPV 10121000-7 Zainteresowani mogą odebrać...

Zatrzymaj banner przewijany