Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont istniejących nawierzchni

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont istniejących nawierzchni Numer ogłoszenia: 82676 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem Numer ogłoszenia: 80954 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Zakup paliw płynnych dla pojazdów będących na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1; 96 - 230 Biała Rawska działających na terenie gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup paliw płynnych dla pojazdów będących na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1; 96 - 230 Biała Rawska działających na terenie gminy Biała...

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanych lokali użytkowych

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanych lokali użytkowych: 1. Lokal użytkowy położony w Białej Rawskiej przy Placu Wolności 36 Powierzchnia użytkowa lokalu - 60 m2 Uzbrojenie lokalu - energia elektryczna Cena wywoławcza czynszu - 10,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT miesięcznie co...

Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Biała Rawska i jej jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2014/2015

UWAGA!!! ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA GMINY BIAŁA RAWSKA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków...

Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 464398 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

Dostawa koparko - ładowarki dla Gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa koparko - ładowarki dla Gminy Biała Rawska Numer ogłoszenia: 461430 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014 Numer ogłoszenia: 461286 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 ...

Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 458506-2013 z dnia 2013-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biała Rawska 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Gmina Biała Rawska -...

Zatrzymaj banner przewijany