Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Grzymkowich budynek po byłej szkole podstawowej

 

                                                BURMISTRZ                               

BIAŁA  RAWSKA

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

1.     nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole o pow. użytkowej 350,42 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 34,69 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę zagrodową z mieszkaniowo-usługową.

Działka  nr 217/1 o pow. 0,1915 ha, KW 7801 – obręb wsi Grzymkowice.

( po byłej Szkole Podstawowej w Grzymkowicach)

Cena wywoławcza  - 100.000,00 zł

Wadium – 10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 1 września 2008r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – sala nr 14 o godz. 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25 sierpnia 2008 na nasze konto 51929100010000072320000110  BS Biała Rawska.

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku ) na rachunek urzędu , nie datę obciążenia rachunku wpłacającego.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem , gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.

Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela Krystyna Grad w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 57 w pokoju nr 13 lub pod numerem telefonu     (0-46) 81 59 626.

 

Biała Rawska dnia 29.07.2008 r.  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Niezabitowska-Pawlikowska
Ilość wyświetleń: 4073
30 lipca 2008 11:38 Dorota Niezabitowska-Pawlikowska - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany