Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Marchaty, Koprzywna, Wola Chojnata i Żurawia.

PROJEKT UCHWAŁA NR /17 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ Z dnia2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Marchaty, Koprzywna, Wola Chojnata i Żurawia Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Ossa.

PROJEKT UCHWAŁA NR /17 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ Z dnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Ossa Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Lesiew

PROJEKT UCHWAŁA NR /17 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Lesiew Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art....

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia właściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

-projekt- Uchwała Nr…………………./17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia właściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała Rawska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała Rawska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

-PROJEKT- Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia ……………. roku w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała Rawska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/338/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 46/4 obręb wsi Pachy.

- projekt - Uchwała Nr........................ Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia .................. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/338/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 46/4 obręb wsi Pachy. ...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

-Projekt- Uchwała Nr ………/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji o nowe zadania „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska”

-projekt- UCHWAŁA NR....../......./2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia.... w sprawie: przyjęcia aktualizacji o nowe zadania „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446,...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 13 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 46/4 obręb wsi Pachy.

- projekt - UCHWAŁA Nr........ Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 46/4 obręb wsi Pachy. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 13 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej.

-PROJEKT- Uchwała Nr .................... Rady MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia 13 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej. Na podstawie art. 18 ust....

Zatrzymaj banner przewijany