Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutgo 2018 roku w sprawie:udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu .

Projekt Uchwała Nr …………… Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia …………….. 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i poz....

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutgo 2018 roku w sprawie:podziału Gminy Biała Rawska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Projekt Uchwała Nr ....../……./18 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia ….......………. 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 oraz art....

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutgo 2018 roku w sprawie: nawiązania współpracy Gminy Biała Rawska z miastem Valpovo w Chorwacji.

UCHWAŁA NR …/../18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia …. 2018 roku w sprawie: nawiązania współpracy Gminy Biała Rawska z miastem Valpovo w Chorwacji. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutgo 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska.

-projekt- Uchwała Nr…………………./18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia……………………………… w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutgo 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Ossa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 291/4 o pow. 0,05 ha.

- projekt - U C H W A Ł A Nr …………… Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia …………………… w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Ossa oznaczonej numerem ewidencyjnym...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutgo 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

- projekt - Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia …………………. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r....

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 23 lutgo 2018 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.

- projekt - Uchwała Nr …………….. Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia ……………… w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r....

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232 ) i art. 41...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Projekt Uchwała Nr ……………./18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia ……………………….. 2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesytu na nieruchomości oznaczonej nr działki 221 obręb Wsi Chrząszczew.

- projekt - UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesytu na nieruchomości oznaczonej nr działki 221 obręb Wsi Chrząszczew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 ) oraz art....

Zatrzymaj banner przewijany