Protokoły z posiedzeń

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 28/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 października 2017 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 28/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 października 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Adam Stępniewski. W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca...

Protokół Nr 14/17 z wyjazdowego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 16 października 2017 roku o godzinie 8:00.

PROTOKÓŁ Nr 14/17 z wyjazdowego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 16 października 2017 roku o godzinie 800. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecni radny Mariusz Świstak, radny Tomasz Mirkowski, radny Andrzej Walczak oraz radny Dariusz...

Protokół Nr 11/17 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 24 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 11/17 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 24 sierpnia 2017 r. o godzinie 1000 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Nieobecny radny Adam Stępniewski. ...

Protokół Nr 32/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 12 października 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

PROTOKÓŁ Nr 32/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 12 października 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Mariusz Świstak. ...

Protokół Nr 31/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 14 września 2017 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

PROTOKÓŁ Nr 31/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 14 września 2017 roku o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Mariusz Świstak oraz radny...

Protokół Nr 40/17 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej odbytego w dniu 9 października 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 40/17 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej odbytego w dniu 9 października 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecni radny...

Protokół Nr 39/17 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej odbytego w dniu 13 września 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 39/17 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej odbytego w dniu13 września 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecni radna Daria Frączak,...

Protokół Nr 51/17 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 10 października 2017 roku o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 51/17 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 10 października 2017 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny...

Protokoł Nr 50/17 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 22 września 2016 roku o godzinie 9.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 50/17 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 22 września 2016 roku o godzinie 900 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecni...

Protokół Nr 49/17 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 20 września 2016 roku o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 49/17 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 20 września 2016 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecni...

Zatrzymaj banner przewijany