Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 08.01.2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę XLII sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 08 stycznia 2010 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: ...

Zawiadomienie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (06.01.2010 r.)

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 06 stycznia 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2....

Zawiadomienie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (05.01.2010 r).

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 05 stycznia 2010 roku o godzinie 1000 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu...

Zawiadomienie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej (04.01.2010 r).

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 04 stycznia 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie...

Życzenia Świąteczne Przewodniczącego Rady Miejskiej Biała Rawska oraz Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości, wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób. Wraz...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 18.12.2009 r

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę XLI sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 18 grudnia 2009 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: ...

Zawiadomienie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej (17.12.2009r)

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2009 roku o godzinie 1230 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie...

Zawiadomienie KomisjiRolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (17.12.2009r)

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2009 roku o godzinie 830 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

Zawiadomienie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (15.12.2009r)

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2009 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu...

Zatrzymaj banner przewijany