Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana terminu sesji Rady Miejskiej na dzień 30.12.2010 r. o godz.9.00

I n f o r m a c j a Niniejszym informuję, iż został zmieniony termin, planowanej na dzień 29.12.2010 roku na godz.1400, sesji Rady Miejskiej Biała Rawska. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 roku o godzinie 900 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej. Za zmianę serdecznie przepraszam. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 29.12.2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę IV sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 29 grudnia 2010 roku o godzinie 1400 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej - 28.12.2010 r.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 28 grudnia 2010 roku o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej odbędzie się wspólne posiedzenie...

Pierwsze posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej - 17.12.2010 r.

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie: - Komisji Rewizyjnej na dzień 17 grudnia 2010 roku o godzinie 1100 w pok. nr 14 Urzędu Miasta Biała Rawska; - Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na dzień 17 grudnia 2010 roku o godzinie 1200 w pok. nr 14 Urzędu Miasta Biała...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 14.12.2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę III sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 14 grudnia 2010 roku o godzinie 900 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 06.12.2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę II sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 06 grudnia 2010 roku o godzinie 900 w sali Klubu „Przedwiośnie” (za budynkiem M-GOPS) w Białej Rawskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 30.11.2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę I sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 30 listopada 2010 roku o godzinie 830 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 10.11.2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę LVII sesję kończącą V kadencję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 10 listopada 2010 roku o godzinie 1000 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany...

Zawiadomienie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 09.11.2010 r.

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 09 listopada 2010 roku o godzinie 1100 w pok. nr 14 Urzędu Miasta Biała Rawska, odbędzie się ostatnie w V kadencji Rady Miejskiej posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2....

Zatrzymaj banner przewijany