Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 19.12.2017 r., godz. 12.00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2017 r. poz. 1875, poz. 2232/ zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 19 grudnia 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/316/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/349/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego  z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/300/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok:                                
  1. omówienie projektu budżetu;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu;
  3. przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej;
  4. dyskusja;
  5. podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Marchaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Julianów Lesiewski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzinny na lata 2017-2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Rawskiej.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Ambroziak
Ilość wyświetleń: 164
15 grudnia 2017 14:13 Adrianna Ambroziak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 08:26 Adrianna Ambroziak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany