Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 23.02.2018 r., godz. 12.00

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               /Dz. U. z  2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130/ zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 23 lutego 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Ossa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 291/4 o pow. 0,05 ha.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy Gminy Biała Rawska z miastem Valpovo w Chorwacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie XLII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2018 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Ambroziak
Ilość wyświetleń: 176
16 lutego 2018 13:57 Adrianna Ambroziak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany