Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 16.03.2018 r., godz. 12.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130/ zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 16 marca 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/18 z dnia 23 lutego 2018 r.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Rawska na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie XLIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2018 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Ambroziak
Ilość wyświetleń: 168
09 marca 2018 14:20 Adrianna Ambroziak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany