Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

  Ogłoszenie

 

     Burmistrz Białej Rawskiej  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365)) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku   z siedzibą w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II nr 2 został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Aktywni seniorzy Gminy Biała Rawska.  Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne dot. wspierania działań i inicjatyw lokalnych kierowanych do mieszkańców Gminy Biała Rawska.

    Burmistrz Białej Rawskiej w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku będzie przyjmował pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty. Korespondencje w tej sprawie należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II Nr 57   z dopiskiem: „uwagi dotyczące oferty z zakresu kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego” lub  e- mailem  umig@bialarawska.pl

 

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

 

Biała Rawska, dnia 04 lutego 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2019 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jakubczak
Ilość wyświetleń: 147
04 lutego 2019 15:07 Rafał Jakubczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 15:05 Rafał Jakubczak - Usunięcie zdjęcia [ogloszenie.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 14:59 Rafał Jakubczak - Dodanie zdjęcia [ogloszenie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany