Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 26 sierpnia 2020 r., godz. 12.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                           

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Biała Rawska stosowanej do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice na rok szkolny 2020/2021.
 9. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego.
 10. Przyjęcie protokołu nr 23/20 z dnia 27 maja 2020 r., protokołu nr 24/20 z dnia 3 czerwca 2020 r. oraz protokołu nr 25/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 


 

    Przewodniczący Komisji

           /-/ Marek Dziubiński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2020 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ilona Chojecka
Ilość wyświetleń: 106
20 sierpnia 2020 14:04 (Ilona Chojecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany