Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 29 września 2020 r., godz. 8.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                           

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 29 września 2020 roku o godzinie 800  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.


 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/186/20 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska na fragmentach wsi Żurawia i Stara Wieś.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem fragmentu budowli – górnej części zbiornika wieżowego ciśnieniowego w trybie bezprzetargowym.
 10. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego.
 11. Przyjęcie protokołu nr 26/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

 

    Przewodniczący Komisji

          /-/ Marek Dziubiński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2020 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ilona Chojecka
Ilość wyświetleń: 70
23 września 2020 14:19 (Ilona Chojecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany