Zarządzenia

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 35/2018

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 13 czerwca 2018 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r.poz.994 ), art.249 ust.2,3 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych  ( Dz. U z 2017 roku poz.2077  ze zm.)oraz uchwały Nr XXIX/248/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017

postanawiam

  • § 1

Zmienić plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska na rok 2018 według załączników do niniejszego Zarządzenia.

  • § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2018 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jakubczak
Ilość wyświetleń: 28
13 czerwca 2018 15:26 Rafał Jakubczak - Dodanie załącznika [ccf20180613_0002.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 15:25 Rafał Jakubczak - Dodanie załącznika [ccf20180613_0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 15:24 Rafał Jakubczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany