Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 04.12.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę windy...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 04.12.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i montaż...

Dzierżawa zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy.

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy: · położenie nieruchomości Biała Rawska ul. 15-go Grudnia 17 · powierzchnia użytkowa lokalu - 51,00 m2 · powierzchnia gruntu - 357,50 m2 · uzbrojenie lokalu - energia elektryczna,...

Dostawa windy dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji samonośnej spełniającej wymaganie niezbędne do montażu na zewnątrz budynku Domu Opieki Środowiskowej przy Ośrodku Zdrowia, ul. Mickiewicza w Białej Rawskiej

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę windy dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji samonośnej spełniającej wymaganie niezbędne do montażu na zewnątrz budynku Domu Opieki Środowiskowej przy Ośrodku Zdrowia, ul. Mickiewicza...

Wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego w Białej Rawskiej

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego w Białej Rawskiej KOD CPV 45 21 22 21 -1 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 27.10.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Urzędu...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Biała Rawska ogłasza co następuje: I ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia dla potrzeb Środowiskowego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Białej Rawskiej działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Białej Rawskiej działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę...

Zatrzymaj banner przewijany