Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 18.12.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę oleju opałowego...

Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej.

  Biała Rawska: Modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 433864 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała...

Ogłoszenie o przetargu - Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010

  Biała Rawska: Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 Numer ogłoszenia: 424928 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana...

Ogłoszenie o unieważnieniu.

Biała Rawska 07.12.2009 r. OGŁOSZENIE Działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w związku z uchylaniem się wykonawcy DAMO sp.j Dałkowska-Modzelewski , 99-400 Łowicz ul.Małszyce 2d/2e od zawarcia umowy...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 04.11.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie nowych linii...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 03.11.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę oleju opałowego...

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Grzymkowicach

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 1. nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole o pow. użytkowej...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. KOD...

Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 do Urzędu Miasta Biała Rawska.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 do Urzędu Miasta Biała Rawska KOD CPV 09135100-5 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie...

Zatrzymaj banner przewijany