Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Biała Rawska poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych przy ul. Plantowej w Białej Rawskiej – etap II

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Uporządkow

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę zagrodową z mieszkaniowo...

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomoś

Przetarg na sprzedaż nieruchomości obręb 2 miasta Biała Rawska

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 1. nieruchomość niezabudo

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Ossie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowa...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla kamiennego EKORET na sezon grzewczy 2011/2012 do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759 z póź. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Dostawę węgla kamiennego EKORET na sezon grzewczy 2011/2012 do...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012 do szkół podstawowych w Chodnowie, Starej Wsi, Pachach i Błażejewicach

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759 z póź. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012 do szkół...

Zatrzymaj banner przewijany