Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup energii elektrycznej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: 485894 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy: • położenie nieruchomości: Biała Rawska ul. 15-go Grudnia 17 • powierzchnia użytkowa lokalu: 51,00 m2 • powierzchnia gr

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych Numer ogłoszenia: 453880 - 2012; data zamieszczenia:

Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn.: "Biały Orlik" w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn.: Biały Orlik w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 432656 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Biała Rawska Numer ogłoszenia: 414966 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.20

Dostawa węgla kamiennego EKORET do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2012/2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa węgla kamiennego EKORET do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2012/2013 Numer ogłoszenia: 358546 - 2012; da

Dostawa oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie, Pachach i Starej Wsi na sezon grzewczy 2012/2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa oleju opałowego EKOTERM dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie, Pachach i Starej Wsi na sezon grzewczy 2012/2013 Numer o

Wykonanie nowych linii oświetlenia ulicznego (oprawy i wysięgniki Zamawiającego) na terenie gminy Biała Rawska w miejscowościach: Babsk, Chrząszczewek, Chodnów, Krukówka, Marchaty, Podsędkowice, Wólka Lesiewska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Wykonanie nowych linii oświetlenia ulicznego (oprawy i wysięgniki Zamawiającego) na terenie gminy Biała Rawska w miejscowościach: Babsk, Chrząszczewek, Chodnów, K

Zatrzymaj banner przewijany