Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Biała Rawska i jej jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2014/2015

UWAGA!!! ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA GMINY BIAŁA RAWSKA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała

Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 464398 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.201

Dostawa koparko - ładowarki dla Gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa koparko - ładowarki dla Gminy Biała Rawska Numer ogłoszenia: 461430 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 OGŁOSZEN

Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014 Numer ogłoszenia:

Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 458506-2013 z dnia 2013-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biała Rawska 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Gmina Biała Rawska -...

Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014 Numer ogłoszenia: 406300 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZE

Budowa chodnika na działkach Nr 271/2 i 272/2 w miejscowości Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Budowa chodnika na działkach Nr 271/2 i 272/2 w miejscowości Biała Rawska Numer ogłoszenia: 401166 - 2013; d

Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014 N

Zatrzymaj banner przewijany