Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu

Ogłoszenie nr 540110170-N-2020 z dnia 23-06-2020 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części: CZĘŚĆ 01: Przebudowa odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno – asfaltowej i CZĘŚĆ 02: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Chodnów

Ogłoszenie nr 547446-N-2020 z dnia 2020-06-08 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Ogłoszenie nr 534172-N-2020 z dnia 2020-04-24 r. Gmina Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie do

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Lp.

Zatrzymaj banner przewijany