Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawsk

Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul....

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 522 011,- PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych

Biała Rawska: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 522 011,- PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji

Biała Rawska: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska,...

Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

Biała Rawska: Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377,...

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej

Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul....

Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji

Biała Rawska: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska,...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego...

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej

Biała Rawska: Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 172258 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska...

Budowa oraz remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska

Biała Rawska: Budowa oraz remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska Numer ogłoszenia: 129336 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Wykonanie dokumentacji projektowej Biblioteki w Białej Rawskiej przy Placu Wolności

Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej Biblioteki w Białej Rawskiej przy Placu Wolności Numer ogłoszenia: 121480 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Zatrzymaj banner przewijany