Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawsk

Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 522 011,- PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych

Biała Rawska: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 522 011,- PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych

Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji

Biała Rawska: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji

Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

Biała Rawska: Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej

Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej

Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji

Biała Rawska: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. nieruchomość niezabud

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej

Biała Rawska: Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 172258 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bi

Budowa oraz remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska

Biała Rawska: Budowa oraz remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska

Wykonanie dokumentacji projektowej Biblioteki w Białej Rawskiej przy Placu Wolności

Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej Biblioteki w Białej Rawskiej przy Placu Wolności Numer ogłoszenia: 121480 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Zatrzymaj banner przewijany