Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odwołanie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Działka nr 240/12 o pow. 0,0219 ha, KW LD1R/00009095/3 – obręb 2 miasta Biała Rawska. Przetarg miał odbyć się 20.09.2011

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA odwołuje na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce n ...

Budowa budynku garażowego przy istniejącej remizie OSP w Starej Wsi

Biała Rawska: Budowa budynku garażowego przy istniejącej remizie OSP w Starej Wsi Numer ogłoszenia: 292496 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy

Dostawa węgla kamiennego EKORET do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie

Biała Rawska: Dostawa węgla kamiennego EKORET do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie Numer ogłoszenia: 278904 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dostawa oleju opalowego EKOTERM dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie, Pachach i Starej Wsi

Biała Rawska: Dostawę oleju opalowego EKOTERM dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie, Pachach i Starej Wsi Numer ogłoszenia: 278820 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...

Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012

Biała Rawska: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012 Numer ogłoszenia: 264486 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych

Biała Rawska: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych Numer ogłoszenia: 250696 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przetarg na sprzedaż nieruchomości we wsi Ossa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. nieruchomość niezabudowana. W planie za

Zatrzymaj banner przewijany