Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013 do Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312718-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biała Rawska Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest Dostawa oleju opałowego kod CPV 09135100-5 spełniającego wymogi jakościowe Polskiej Normy PN-C-96024:2001 w ilości około 24.000 litrów do Urzędu Miasta...

Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013 do Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska

Biała Rawska: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013 do Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska Numer ogłoszenia: 312718 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Realizacja programu: Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – przygotowanie posiłków, dostarczanie i podawanie dla osób uprawnionych na terenie miasta i gminy Biała Rawska wraz z najmem kuchni

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Realizacja programu: Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - przygotowanie posiłków, dostarczanie i podawanie dla osób upraw

Budowa chodnika oraz remont zjazdów indywidualnych w ul. Topolowej w Białej Rawskiej o łącznej długości 801 mb - Etap I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Budowa chodnika oraz remont zjazdów indywidualnych w ul. Topolowej w Białej Rawskiej o łącznej długości 801 mb - Etap I

Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia położonym w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza 25

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia położonym w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza 25

Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych i sprzętu multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Biała Rawska - Przez Naukę Poznajemy Świat

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych i sprzętu multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowani

Remont istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi Stara Wieś - Wola Chojnata na odcinku długości 1.725,00 mb o powierzchni 7.800,00 m2.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi Stara Wieś - Wola Chojnata na odcinku długości 1.725,00 mb o powierzchni 7.800,00 m2

Trakt spacerowy od osiedla Mickiewicza do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej. Etap I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Trakt spacerowy od osiedla Mickiewicza do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej. Etap I Numer ogłoszenia: 1

Budowa ulicy łączącej ulicę Wojska Polskiego z ulicą Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym w mieście Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Budowa ulicy łączącej ulicę Wojska Polskiego z ulicą Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym w mieście Biała Rawska

Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych, z destruktu i bitumicznych poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej na terenie miasta i gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych, z destruktu i bitumicznych poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej na tere

Zatrzymaj banner przewijany