Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014 Numer ogłoszenia: 390278 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego położenie Biała Rawska Plac Kościelny 5 powierzchnia użytkowa lokalu - 31,92 m2 uzbrojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 wynosi 13,00...

Wykonanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj zadania pn: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rokszyce Nowe gmina Biała Rawska

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 365096-2013 z dnia 2013-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biała Rawska Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rokszyce Nowe...

Remont budynków gospodarczych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Etap I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont budynków gospodarczych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Etap I Numer ogłoszenia: 363840 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Teodozjowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Teodozjowie Numer ogłoszenia: 363674 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Dostawa 3 500 ton kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm wraz z rozładunkiem

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa 3 500 ton kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm wraz z rozładunkiem Numer ogłoszenia: 358672 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

Budowa garaży na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawii

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Budowa garaży na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawii Numer ogłoszenia: 292626 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty...

Remont budynków gospodarczych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Etap I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont budynków gospodarczych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Etap I Numer ogłoszenia: 291794 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Budowa garaży na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawii

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Budowa garaży na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawii Numer ogłoszenia: 257704 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty...

Zatrzymaj banner przewijany