Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego: Położenie Biała Rawska Plac Wolności 32 Powierzchnia użytkowa lokalu - 22 m2 Uzbrojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 wynosi 22,00 zł netto co stanowi kwotę...

Remont istniejących nawierzchni

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont istniejących nawierzchni Numer ogłoszenia: 144570 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem Numer ogłoszenia: 93058 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Remont istniejących nawierzchni

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont istniejących nawierzchni Numer ogłoszenia: 82676 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem Numer ogłoszenia: 80954 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Zakup paliw płynnych dla pojazdów będących na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1; 96 - 230 Biała Rawska działających na terenie gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup paliw płynnych dla pojazdów będących na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1; 96 - 230 Biała Rawska działających na terenie gminy Biała...

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanych lokali użytkowych

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanych lokali użytkowych: 1. Lokal użytkowy położony w Białej Rawskiej przy Placu Wolności 36 Powierzchnia użytkowa lokalu - 60 m2 Uzbrojenie lokalu - energia elektryczna Cena wywoławcza czynszu - 10,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT miesięcznie co...

Zatrzymaj banner przewijany