Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białogórne w gminie Biała Rawska od węzła nr 46 do węzła 128A

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białogórne w gminie Biała Rawska od węzła nr 46 do węzła 128A Numer ogłoszenia: 83914 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012 OGŁOSZENIE...

Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia położonym w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza 25

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia położonym w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza 25 Numer ogłoszenia: 58882 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012 OGŁOSZENIE...

Dostawa ok. 4.500 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa ok. 4.500 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm Numer ogłoszenia: 42610 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

Zakup paliw płynnych dla pojazdów będących na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1; 96-230 Biała Rawska działających na terenie gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup paliw płynnych dla pojazdów będących na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1; 96-230 Biała Rawska działających na terenie gminy Biała...

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Żurawka-Żurawia-Biała Rawska ul. Jana Pawła II

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Żurawka-Żurawia-Biała Rawska ul. Jana Pawła II Numer ogłoszenia: 32924 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Zakup paliw płynnych dla samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Biała Rawska, samochodów służbowych oraz równiarki i walca będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup paliw płynnych dla samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Biała Rawska, samochodów służbowych oraz równiarki...

Przetarg na dzierżawę nieruchomości w obrębie 3 miasta Biała Rawska na okres 10 lat.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 1. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania...

Zatrzymaj banner przewijany