Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia.

Biała Rawska 24.07.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup średniego samochodu...

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu głównego wiaduktu drogowego nad Centralną Magistralą Kolejową w ciągu drogi gminnej nr 113004E w miejscowości Narty.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu głównego wiaduktu drogowego nad Centralną Magistralą Kolejową w ciągu drogi gminnej nr 113004E w miejscowości Narty KOD CPV...

Budowę ulicy łączącej ul.Narutowicza z ul.Gęsią w Białej Rawskiej.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę ulicy łączącej ul.Narutowicza z ul.Gęsią w Białej Rawskiej kod CPV 45 23 31 20-6 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała...

Ogłoszenie

Biała Rawska 22.07.2009 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę ulicy łączącej ul.Narutowicza z ul.Gęsią...

Budowa oczyszczalni ścieków w Galinkach

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony Budowa oczyszczalni ścieków w Galinkach kod CPV 45 23 2100-9 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II...

Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych kod CPV 45232451-8 i 45233200-1 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska...

Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsja kationową i grysami

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsja kationową i grysami kod CPV 45232451-8 i 45233200-1 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych...

Przygotowanie i dostawę posiłków szkolnych

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony przygotowanie i dostawę posiłków szkolnych. Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia...

Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia

ZAMAWIAJĄCY: Ochotnicza Straż Pożarna Plac Wolności 44 96-230 Biała Rawska Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia KOD CPV 34 14 42 10-3 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia...

Ogłoszenie

Biała Rawska 14.07.2009 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę ulicy 15-go Grudnia w Białej Rawskiej na odcinku...

Zatrzymaj banner przewijany