Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa ulicy łączącej ul.Narutowicza z ul.Gęsią w Białej Rawskiej.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę ulicy łączącej ul.Narutowicza z ul.Gęsią w Białej Rawskiej kod CPV 45 23 31 20-6 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała...

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum .

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum KOD CPV 60113100-4, Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała...

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu głównego wiaduktu drogowego nad Centralną Magistralą Kolejową w ciągu drogi gminnej nr 113004E w miejscowości Narty oraz wykonanie remontu bieżącego.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu głównego wiaduktu drogowego nad Centralną Magistralą Kolejową w ciągu drogi gminnej nr 113004E w miejscowości Narty oraz wykonanie...

Dostawę 13 000m 3 żwiru.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony dostawę 13 000m 3 żwiru Kod CPV 14212110-4 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 , pok. Nr 12 , lub...

Remontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Białej Rawskiej.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Remontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Białej Rawskiej. kod CPV 45 45 30 00-7 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała...

Ogłoszenie.

Biała Rawska 18.05.2009 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę 13 000m3 żwiru” odbytym w dniu 18.05.2009...

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Błażejewicach.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizacje szkoły podstawowej w Błażejewicach. kod CPV 45 45 30 00-7 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul....

Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia .

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kod CPV 45233140-2. Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie...

Dostawa 13 000m 3 żwiru.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony dostawę 13 000m 3 żwiru. Kod CPV 14212110-4 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 , pok. Nr 12 ,...

LUKTA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA Urząd Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96 – 230 Biała Rawska ogłasza przetarg publiczny na zbycie należących do Gminy Biała Rawska 170 udziałów „Lukta” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Podstawą prawną zbycia...

Zatrzymaj banner przewijany