Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 27.10.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Urzędu...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Biała Rawska ogłasza co następuje: I ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia dla potrzeb Środowiskowego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Białej Rawskiej działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Białej Rawskiej działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 14.10.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę oleju opałowego...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 1. nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole o pow. użytkowej...

Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009 do Urzędu Miasta Biała Rawska KOD CPV 23122000-9 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie...

Wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego w Białej Rawskiej

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego w Białej Rawskiej KOD CPV 45 21 22 21 -1 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała...

Adaptację pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia dla potrzeb Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony Adaptację pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia dla potrzeb Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej Ogłoszenie ukazało się na portalu zamówień publiczny w dniu 24.09.2008 KOD CPV 45 45 3000-7 Zainteresowani...

Zatrzymaj banner przewijany