Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Biała Rawska 18.09.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:„Zakup dwóch lekkich...

Ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty.

Biała Rawska 12.09.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) Burmistrz Biała Rawska zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę...

Dostawę węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie .

ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie KOD CPV 10121000-7 Zainteresowani mogą odebrać...

Zakup dwóch lekkich używanych samochodów pożarniczych powyżej 3,5 tony

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup dwóch lekkich używanych samochodów pożarniczych powyżej 3,5 tony. KOD CPV 34 14 42 10-3 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia...

Wykonanie nowych linii oświetlenia ulicznego.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nowych linii oświetlenia ulicznego KOD CPV 45 31 61 10-9. Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II...

Dostawa oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi

ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi KOD CPV 23122100-9 ...

Dostawa węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie .

ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie KOD CPV 10121000-7 Zainteresowani mogą odebrać...

Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 22 i 24 w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 22 i 24 w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” KOD CPV 45 21 22 21 -1, 45 31 61 00-6 ...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Grzymkowich budynek po byłej szkole podstawowej

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 1. nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole o pow....

Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 22 i 24 w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 22 i 24 w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” KOD CPV 45 21 22 21 -1, 45 31 61 00-6 ...

Zatrzymaj banner przewijany