Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 22 i 24 w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 22 i 24 w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” KOD CPV 45 21 22 21 -1, 45 31 61 00-6 ...

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Rawska do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Rawska do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej KOD CPV 60113100-4, Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków...

Budowę wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Żurawi

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Żurawi kod CPV 45 25 2000-8 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska...

Termomodernizację przedszkola w Białej Rawskiej

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Termomodernizację przedszkola w Białej Rawskiej Ogłoszenie ukazało się na portalu zamówień publiczny w dniu KOD CPV 45 45 3000-7 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków...

Budynek po byłej szkole podstawowej w Grzymkowicach

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 1. nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole o pow....

Wykonanie 12-stu studni głębinowych dla potrzeb punktów czerpalnych oraz wymiany pomp w miejscowościach Dańków, Wola Chojnata, Gośliny na terenie Gminy Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na KOD CPV 45 23 12 20-3 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 , pok. Nr 12 , lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl....

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnacjum.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum KOD CPV 60113100-4, Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystnieszej oferty.

Biała Rawska 23.04.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont chodników...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego...

Przetarg nieograniczony na remont chodników wykonanie zatok parkingowych i utwardzenie pobocza

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników, wykonanie zatok parkingowych i utwardzenie pobocza KOD CPV 45233140-2 i 45233222-1 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie...

Zatrzymaj banner przewijany