Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia

ZAMAWIAJĄCY: Ochotnicza Straż Pożarna Plac Wolności 44 96-230 Biała Rawska Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia KOD CPV 34 14 42 10-3 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia...

Ogłoszenie

Biała Rawska 14.07.2009 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę ulicy 15-go Grudnia w Białej Rawskiej na odcinku...

Przebudowę Alpinarium na potrzeby corocznych spotkań z muzyką Chopina

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowę Alpinarium na potrzeby corocznych spotkań z muzyką Chopina kod CPV 45 00 00 00-7 Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszone zostało w dniu 08.07.2009r...

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych kod CPV 45233142-6 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła...

Odpowiedź na zapytanie o wyjasnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Biała Rawska, dn. 26.06.2009 r. RG.II.341/17/2009 W odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy 15-go Grudnia w Białej Rawskiej na odcinku długości 268,39 mb oraz budowę zjazdów z ulicy Mickiewicza na działkę nr 256/2 obręb nr 2 wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej...

Budowa ulicy łączącej ul.Narutowicza z ul.Gęsią w Białej Rawskiej.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę ulicy łączącej ul.Narutowicza z ul.Gęsią w Białej Rawskiej kod CPV 45 23 31 20-6 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała...

Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych .

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych kod CPV 45232451-8 i 45233200-1 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska...

Ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty.

Biała Rawska 18.06.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dowóz uczniów...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę 13 000 m 3 żwiru

Biała Rawska 17.06.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę 13 000 m 3 żwiru”...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszejszej oferty.

Biała Rawska 15.06.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont Urzędu Stanu...

Zatrzymaj banner przewijany