Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa 13 000m 3 żwiru.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony dostawę 13 000m 3 żwiru. Kod CPV 14212110-4 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 , pok. Nr 12 ,...

LUKTA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA Urząd Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96 – 230 Biała Rawska ogłasza przetarg publiczny na zbycie należących do Gminy Biała Rawska 170 udziałów „Lukta” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Podstawą prawną zbycia...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Biała Rawska 29.04.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont części chodników...

Ogłoszenie o wyborzy najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 09.04.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku po...

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Grzymkowice

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 1. nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole o pow....

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 01.04.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup średniego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska 25.03.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu...

Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego KOD CPV 34 14 42 10-3 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul....

Remont chodników i zatoki parkingowej

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Remont chodników i zatoki parkingowej. kod CPV 45 45 30 00-7 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła...

Remont budynku po Ośrodku Zdrowia

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Remont budynku po Ośrodku Zdrowia kod CPV 45 45 30 00-7 Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 , pok....

Zatrzymaj banner przewijany