Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu.

 

Biała Rawska  07.12.2009 r.

 

                                                                                             

 

                                                            

                           

OGŁOSZENIE

 

 

Działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r.  Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w związku z uchylaniem się wykonawcy DAMO sp.j Dałkowska-Modzelewski , 99-400 Łowicz ul.Małszyce 2d/2e od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010”   na podstawie  art. 93 ust.1  pkt 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych  unieważniam postępowanie.  Jednocześnie informuję z zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1   ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

                                                                            

                           

                                                                  Z   poważaniem

                                                                  Bogdan Pietrzak

                                                                  Burmistrz Biała Rawska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2009 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 2850
10 grudnia 2009 11:53 (Ewa Kaczmarek) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany