Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska  18.12.2009 r.

 

                                                                                             

 

                                                            

                           

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r.  Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 do Urzędu Miasta Biała Rawska” odbytym  w dniu 18.12.2009r. wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1 złożona przez „TERM-OIL” Jarosław Kapusta 26-631 Jastrzębia 108 z cna 57.360,00 zł brutto. Oferta spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w ogólnej ocenie otrzymała 100,00 pkt i  w związku z tym wybrana została za najkorzystniejszą.

Oferta nr 2 złożona przez DA-MO sp.j. Dałkowska – Modzelewski, 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e z ceną  69.979,20 zł brutto. Oferta spełniła wszystkie warunki udziału  w postępowaniu, w ogólnej ocenie otrzymała 82,13 pkt.

 

 

                                                                  Z   poważaniem

                                                                   

                                                                       Burmistrz

                                                                 Bogdan Pietrzak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2009 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pakuła
Ilość wyświetleń: 2900
21 grudnia 2009 13:53 (Artur Pakuła) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany