Przetargi

Burmistrz Biała Rawska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

         BURMISTRZ          

BIAŁA  RAWSKA

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

  1. nieruchomość  zabudowana budynkiem do rozbiórki. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i użyteczność publiczną.  

Działka nr 240/12 o pow. 0,0219 ha, KW LD1R/00009095/3 – obręb 2 miasta Biała Rawska.

Cena wywoławcza – 150.000,00 zł + 22 % VAT

Wadium – 15.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Białej Rawskiej – sala nr 5 o  godz. 10 00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 14 grudnia 2010 na nasze konto 51929100010000072320000110  BS Biała Rawska.

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek urzędu, nie datę obciążenia rachunku wpłacającego.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem , gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.

Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela Krystyna Grad w Urzędzie Miasta  w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 57 w pokoju nr 13 lub pod numerem telefonu (0-46) 81 59 626.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2010 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 1927
16 listopada 2010 10:36 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany