Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla kamiennego EKORET na sezon grzewczy 2011/2012 do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759  z póź. zm.) informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Dostawę  węgla  kamiennego EKORET na sezon grzewczy 2011/2012 do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:TRANSPORT TOWAROWY Handel Opałem Mirosław Stasiak, Kletnia, ul. Dworcowa 2,     97-545 Gomunice , która w ogólnej ocenie otrzymała 100 pkt.      

                       

 Ponadto informujemy, iż w w/w postępowaniu wpłynęły oferty następujących firm:

 

  1. TRANSPORT TOWAROWY Handel Opałem Mirosław Stasiak, Kletnia, ul. Dworcowa 2,  97-545 Gomunice , która w ogólnej ocenie otrzymała 100 pkt.
  2. Składnica Artykułów Masowych WĘGLOPASZ Sp.j. Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38, która w ogólnej ocenie otrzymała 89,05 pkt. 

 

 

         W związku z powyższym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający wzywa firmę: TRANSPORT TOWAROWY Handel Opałem Mirosław Stasiak, Kletnia, ul. Dworcowa 2, 97-545 Gomunice, w terminie nie krótszym niz 5 dni od otrzymania niniejszego pisma do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2011 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Niezabitowska-Pawlikowska
Ilość wyświetleń: 1749
26 września 2011 14:55 (Dorota Niezabitowska-Pawlikowska ) - Zmiana danych dokumentu.
26 września 2011 14:52 (Dorota Niezabitowska-Pawlikowska ) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany