Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Ossie

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY BIAŁA  RAWSKA 

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

  1. nieruchomość  niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 31.10.MN,ZR - przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną i zieleń rekreacyjną. 

Działka nr 64/3 o pow. 0,2000 ha, KW LD1R/00038683 – obręb wsi Ossa

Cena wywoławcza – 50.500,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 7.000,00 zł

 

  1. nieruchomość  niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 31.10.MN,ZR - przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną i zieleń rekreacyjną. 

Działka nr 64/5 o pow. 0,2000 ha, KW LD1R/00038683 – obręb wsi Ossa

Cena wywoławcza – 50.500,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 7.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 08 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – sala nr 5 o dla poz. 1 godz. 10 00, dla poz. 2 godz. 11oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia  03 listopada 2011 na nasze konto 51929100010000072320000110  BS Biała Rawska.

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek urzędu, nie datę obciążenia rachunku wpłacającego.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osobę, która wpłaciła wadium i bierze udział w przetargu uznaje się za zapoznaną ze stanem nieruchomości i jej granicami (Gmina nie będzie dokonywać ponownego wznawiania granic)

 

Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela Krystyna Grad w Urzędzie Miasta i Gminy  w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 57 w pokoju nr 13 lub pod numerem telefonu (0-46) 81 59 626.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              96-23

Biała Rawska dnia 03.10.2011 r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 07:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Niezabitowska-Pawlikowska
Ilość wyświetleń: 1779
05 października 2011 07:57 (Dorota Niezabitowska-Pawlikowska ) - Zmiana danych dokumentu.
05 października 2011 07:56 (Dorota Niezabitowska-Pawlikowska ) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany